top of page
אחד העם 9

אחד העם 9

אחד העם 9

שתיים כפול שלוש

קבוצתית

10.11.21

31.12.21

נפתחת:

ננעלת:

במהלך חודש מאי, פרסם בית הספר לאמנות קול קורא לאירוח שלושה זוגות של אמנים, הפועלים יחד, על מנת לאפשר להם חלל עבודה, סדנאות וליווי אוצרותי למשך חודשיים. זהו מהלך שיזם יאיר ברק, ראש בית הספר לאמנות, אמן ואוצר אשר מצא לנכון לפתוח את האקדמיה אל השדה ולארח אמנים פעילים בתוך חללי המחלקה.
הועדה שכללה את דרורית גור אריה, מיכל בראור ויאיר ברק קיבלה כ-70 הצעות.
בחודשים אוגוסט-ספטמבר קיבלו שלושה זוגות אמנים שלושה חללי עבודה מרווחים וגישה מלאה לסדנאות הכלים השונות בכדי לאפשר להם להוציא אל הפועל פרויקט אמנותי חדש.

תכנית השהות מבקשת להדגיש שני אספקטים: עבודה דיאולוגית, משותפת והוצאה לפועל של רעיון. בניגוד לאמנות המתקיימת במרחב סוליסטי, בסטודיו של האמן, תכנית הרזידנסי מבקשת למצוא מרחב יצירה שיתופי הנעשה בתווך שבין שני סובייקטים.

האמנים השוהים הם: רועי גרינברג ושיר רז אשר יציגו בתערוכה פרויקט צילומי משותף אשר צולם סביב הכנרת בשיאו של הקיץ. הצילומים המתכתבים עם צילומי מסעות מן המאה ה-19 נעים בין מבט מתרפק למבט חקרני ומייצרים אשליה של אגם רוגע ושומם, החוזר בצילומים לאיכויות הרומנטיות של המאה ה-19.

רועי כהן ואבנר פינצ׳ובר, מציגים מיצב פיסולי שבמרכזו שני פנסי רכב, מנותקים מהקשרם המקורי, מוצבים בחלל הגלריה ומהבהבים לחלופין, כמחווה לאקט המקובל מאד במרחב הישראלי למטרת זירוז, סילוק וביטול. עבודתם עוסקת באלימות המרומזת ובמוטיבים של חוסר סובלנות במרחב הציבורי. זוהי עבודה תוקפנית ופואטית בו זמנית.

ליאור שלו ונויה גלובן מציגות מיצב פרפורמטיבי ובו פרגוד סגור ובתוכו מה שנדמה כעמדת די.ג׳יי. האמניות מנהלות דיאלוג בזמן אמת עם קבוצת משתמשי טיק טוק המשדרת לייב כאשר האירוע משודר על גבי שני מסכים מסונכרנים. עבודתן יוצאת מתוך נקודת מוצא פיקטיבית ובמרכזה הודעה (שיקרית) על הסרתה של האפליקציה הפופולארית ומחשבות על עולם בהיעדרה. העבודה מציפה שאלות של גבולות המעשה האמנותי וטשטוש הגבול בין האישי לציבורי


*שעות הפתיחה של הגלריה:  חמישי 16:00-20:00, שישי שבת 14:00-11:00*


bottom of page