top of page
אינדי

אינדי

צ'לנוב 42

סִלְחִי לִי עַל לִבִּי הַקָּשֶׁה

תמר ניסים

1.12.21

31.12.21

נפתחת:

ננעלת:

אוצרת: גילי זיידמן

פתיחה - יום חמישי, 2.12, 20:00

תערוכתה של תמר נסים "סלחי לי על לבי הקשה" היא חלקה השלישי של טרילוגיית התערוכות "הפרויקט ההיגייני", בה בוחנת נסים את סיפור הבניית הלאום היהודי, ההשלכות המוסריות של התפיסה ההיגיינית, וכיצד הנושא פתח פתח לחטיפת ילדי תימן, מזרח ובלקן. נסים עוקבת אחר ממצאים ארכיונים, מייצרת מהם רצף סיפורי, ומרכיבה דיוקן של פער תרבותי בין גלויות שונות שהתקבצו בארץ. נוגעת בפצע, וממשיכה לבחון מכאן ומכאן כיצד תפיסות שונות אודות משפחה, אמונה ויכולת הובילו למפגן של שיפוט חברתי, ותוהה על משמעותה והיתכנותה של סליחה.


שעות פתיחה
שלישי-חמישי 19:00-12:00
שישי-שבת 14:00-11:00

bottom of page