top of page
אלפרד

אלפרד

סמטת שלוש 5

MONOGAMY KILLS

ג'ייסון מוריס דנינו הולט

8.12.21

6.1.22

נפתחת:

ננעלת:

גלריה אלפרד שמחה לפתוח את התערוכה החמישית במסגרת שנת התערוכות 2021, המורכבת כולה מתערוכות המתייחסות לתמה: "הווה מתמשך"

MONOGAMY KILLS

השקת מותג | תערוכה | מופע | חנות פופ-אפ

תערוכת יחיד: ג'ייסון מוריס דנינו הולט

אוצר: בר ירושלמי | מעצב תערוכה: יונתן קנטי | וידאו : יוסף משיח

תאורה: יאיר ורדי | הפקה: דניאל (שבי) שמיר

09.12.21 - 07.01.22

ימי ד'-ה' 18:00-22:00, ימי שישי 11:00-15:00, ימי שבת 12:00-20:00

מסיבת נעילה: יום חמישי 06 בינואר 2022 19:00-23:00

שנת התערוכות: הווה מתמשך

התערוכה MONOGAMY KILLS היא החמישית בשנת התערוכות 2021 שמוקדשת לנושא הווה מתמשך. השנה מתמקדת בחוויית המציאות שהתערערה מאז תחילת 2020, כתוצאה מכוחות מנוגדים של האטה ושל תנופה שפעלו במקביל ועיוותו את תחושת הזמן והמרחב. בשל חוסר היכולת לתפוס את ההווה ולתכנן את העתיד, נדרשנו לסתגלנות, לפיתוח מנגנוני התמודדות ולשבירת הרגלים ופרדיגמות – לתנועה מתמדת בהווה מתמשך.

חברי קבוצת אלפרד הזמינו יוצרים ויוצרות להגיש הצעות העוסקות במושג "הווה מתמשך" כפרשנות אמנותית או כפעולה ממשית הצופנת בחובה הדהוד אל העתיד, מתוך רצון להציג ניסיונות אמנותיים המציבים במרכזם את אי-הוודאות כעקרון מנחה; רעיונות העושים שימוש במערכות חוקים ובהגיונות פנימיים שישפיעו על מהלכה ועל משמעותה של התערוכה; תערוכות המתמודדות עם אי-ודאות בהקשר לחלל התצוגה ולמשך התצוגה, ומעודדות התרחשויות חיות וסימולטניות בחלל הגלריה ובמרחב הווירטואלי כאחד.

bottom of page