top of page
בית בנימיני

בית בנימיני

העמל 17

ססספאם

תערוכה קבוצתית

10.11.21

7.1.22

נפתחת:

ננעלת:

תערוכת צורפות במסגרת שבוע איור

אוצרות: משותפת

משתתפים: מיכל אורן, שירלי בר אמוץ, אדה ורדימון-גודנסון, עינת לידר, קובי רוט, ורד קמינסקי.


בתערוכה ססספאם אנו מנהלים שיח ביקורתי תרבותי אינטימי באמצעות תכשיטים. התכשיט, בו נוצר עולם בזעיר אנפין, מצריך קרבה ושימת לב לפרטים. על הגוף, כמו ספר פתוח, בחלל תצוגה אישי ונייד, מתאפשרת העמקה ושיח לא פורמלי ולכן גם חופשי יותר, כהמשך להתייחסות לתערוכה הקודמת, שהתקיימה במסגרת שבוע האיור 2019, ועסקה במציאות החברתית פוליטית המקומית. בתערוכה הנוכחית אנו מתייחסים ל׳ספאם׳, כמסר ריק, המציף אותנו בדיבור או בשפה הכתובה בעל כורחנו. לעיתים מופיע בעטיפה יפה ומושכת, הספאם הוא מטאפורה לדבר מתעתע, מטעה, שיקרי.

bottom of page