top of page
בית האמנים

בית האמנים

אלחריזי 9

מקבץ תערוכות יחיד

אמנים שונים

25.11.21

18.12.21

נפתחת:

ננעלת:

מקבץ תערוכות חדשות שנפתחות בבית האמנים 

לעוד פרטים על התערוכות הקרובות


דימוי: טובה פסח

לפרטי האירוע
bottom of page