top of page
בצלאל לאמנות עכשווית

בצלאל לאמנות עכשווית

הרצל 119

נול מתניים

תערוכה קבוצתית

17.11.21

17.12.21

נפתחת:

ננעלת:

בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים גאה לבשר על פתיחת גלריה בצלאל לאמנות עכשווית ברחוב הרצל 119, תל אביב.

הגלריה תציג מגוון תערוכות של בוגרי.ות בצלאל, כמו גם של אמניות.ים מקומיים ובינלאומיים. עיקרון מנחה מרכזי בפעילות הגלריה מתבסס על התפיסה שיוצרות ויוצרים אינם פועלים במנותק מהעולם, אלא תמיד מושפעים מן האקלים האינטלקטואלי, הערכי והתרבותי של הזמן והמקום. גישה זו מקבלת משנה תוקף במשכנה הייחודי של הגלריה ומשתקפת גם בתכנית התערוכות שיפתחו במהלך השנה הקרובה באוצרותו של מנהל הגלריה, פרופ' דור גז.

רחוב הרצל וסביבתו הם אזור מגוון מבחינה תרבותית, אתנית וחברתית ומחבר בין מהגרים למקומיים. זוהי שכונה תעשייתית באופייה, שחיי היום־יום בה מתנהלים בסביבה של אתרים היסטוריים, מפעלים, גלריות ומבני מגורים. בהתאם לכך, התערוכות הפותחות יתמקדו בהיסטוריה של המבנה שבו שוכנת הגלריה – מבנה ששימש בעבר כמפעל טקסטיל. במסגרת התערוכה הראשונה, “נוּל מָתְנַיִם", יוצגו עבודות של יוסי ברגר, מנאר זועבי, רועי כהן, אבי סבח ומעיין שחר.

bottom of page