top of page
גלריה 4

גלריה 4

פלורנטין 6

תוגת השבת

אליאב ליבוביץ

22.10.21

17.12.21

נפתחת:

ננעלת:

נחשים, נופי מצוקים ונהרות תת-קרקעיים, שחוצים אותם סוסים נטולי ראש; דיוקן עצמי של האמן עם גדי על כתפיו המסתיר את מחצית פניו ולצידו חזית אחורית של בית ישן; אישה יושבת מול פסנתר כנף הממסגר קבוצת כוכבים וירח - אלו כמה דימויים מתוך אפוס רחב יריעה, שאליאב ליבוביץ רושם בעט על גבי שלושה ניירות גדולים הצמודים זה לזה לכל אורך הקיר המרכזי של חלל הגלריה, כמו רישום הכנה לשטיח קיר רקום בארמון גותי. על הקיר מנגד רישומים קטנים בעט ובדיו של סצנות פנטסטיות הממוסגרות במעגלים של נחשים. ברישומיו, ליבוביץ מזמין את הצופה להתבונן מקרוב בתהליכים של הרחבת התודעה באמצעות פרקטיקה כמו-פסיכדלית, המצמצמת לאיטה את האינסופי שמייצג הנייר הריק.

אוצרת: אורית מור

bottom of page