top of page
מוזיאון נחום גוטמן

מוזיאון נחום גוטמן

שמעון רוקח 21

הגן של הדברים

מיטל כץ מינרבו

17.11.21

30.5.22

נפתחת:

ננעלת:

תערוכת יחיד מוזיאלית ראשונה של האמנית מיטל כץ-מינרבו: 'הגן של הדברים'.

המיצב של מיטל כץ-מינרבו (נולדה בישראל ב־1974, גדלה בוונצואלה), "הגן של הדברים", הוא אתר רב־תכליתי: מקלט, מחבוא, מקדש, שמורת טבע, מיטה, שמיכה ואתר סקואטינג. בלב המיצב שוכן "צריף גינון" גדוש להתפקע בצמחיית בד תפורה ומצוירת, וסביבו, בחללים השונים, פזורות עבודות עם מוטיבים המלווים את יצירתה.

החוויה המוצעת היא של אתר חי ואורגני שמקיים מחזוריות טבע המוצבת בתוך התרבות. האמנית המופקדת עליו מעבדת אותו ומגינה עליו מפני טבעו – לפרוץ גבולות, להתעלם מקווי־המתאר ולחתור תחת סדר הדברים.

אבל טבעו הוא גם טבעה, שכן הפעולה האמנותית שלה היא פעולת גרילה, התמרדות כנגד ההיררכיה האמנותית, פירוק האמנות והרכבתה מחדש.

אוצרת: מוניקה לביא
התערוכה תוצג עד מאי 2020

bottom of page