top of page
מוזיאון תל אביב לאמנות

מוזיאון תל אביב לאמנות

שאול המלך 27

עשרים וארבע תמונות לשניה

אנימציה

11.10.21

7.1.22

נפתחת:

ננעלת:

התערוכה 24 תמונות לשנייה מציגה מבחר של יצירות אנימציה קצרות מהעשור האחרון שלוקטו מתוך מאות רבות של סרטים מאת יוצרים ישראלים הפועלים בתחום. סרטי אנימציה עצמאיים אלו, שאינם מוזמנים או מסחריים, הוצגו בפסטיבלים ידועים לאנימציה בארץ וברחבי העולם.

אוצרת: טל לניר

bottom of page