top of page
נגא

נגא

אחד העם 60

המצאת הציור: איך עשית את זה?

קבוצתית

9.12.21

20.1.22

נפתחת:

ננעלת:

אוצר: יצחק ליבנה
בהשתתפות:
מעיין אליקים, יהושע בורקובסקי, מרים כבסה, יצחק ליבנה, יונתן צופי, גבריאל קלזמר, יוסף קריספל, גיל מרקו שני

bottom of page