top of page
קו 16

קו 16

ששת הימים 6, נווה אליעזר

ידיים מאובקות

גל מלניק

21.10.21

30.12.21

נפתחת:

ננעלת:

אוצרת: קרני ברזילי

תערוכת היחיד הראשונה של גל מלניק היא סביבה פיסולית המתחקה אחר אתר מדברי מקומי. עבודותיה לרוב משלבות דו־ממד ותלת־ממד ומאופיינות בסביבות צבעוניות, דרמטיות, משחקיות אך מאופקות. בגלריה קו 16, מאכלסות את החלל עבודות היוצרות "זירה מדברית" ונשענות על אופיו הצחיח וצבעיו החוליים של הנוף הטבעי והצורות המופשטות שמהן הוא מורכב.

bottom of page