top of page
CCA המרכז לאמנות עכשווית

CCA המרכז לאמנות עכשווית

2 צדוק הכהן

לוויתן

שזאד דאווד

29.9.21

31.12.21

נפתחת:

ננעלת:

שזאד דאווד (*1974, לונדון, שבה הוא חי ויוצר) עובד עם מדיומים שונים במטרה לייצר נרטיבים מורכבים שבהם טבע ותרבות מוצבים זה בצד זו באורח בלתי צפוי תוך שהם מעוררים שאלות ומחלוקות המרמזות לפתרונות פוליטיים, חברתיים ואתיים למצבי חירום עכשוויים. בהתבססו על אוצר דימויים, שפה ואתר ספציפיים, הפרקטיקה שלו כרוכה לעיתים קרובות בשיתופי פעולה עם קבוצות ויחידים הפועלים בתחומים שונים ובאמצעות דיסציפלינות נפרדות במטרה למפות פיזית ומושגית קווי חקירה מרחיקי לכת.

לרגל תערוכת היחיד שלו במרכז לאמנות עכשווית תל אביב, דאווד יציג את שש האפיזודות הראשונות של ”לווייתן“ במתכונת הבאה, שפותחה בהתאם ללוח הזמנים של המרכז: בכל יום יוצג לופ מתמשך של אפיזודה אחת; החל ביום ב' שבו תוצג אפיזודה 1 וכלה בשבת שבה תוצג אפיזודה 6, אשר נוצרה בעקבות ההזמנה המשותפת של האמן על ידי המרכז לאמנות עכשווית תל אביב וקרן אאוטסט לאמנות עכשווית והוצגה לראשונה במניפסטה 13 במרסיי ב־2020. בהשראת המפלצת הימית המוזכרת בתנ"ך, ”לווייתן“ הוא מחזור קולנועי רב־חלקים מורכב, שנהגה ובוים בידי האמן והוצג לראשונה בוונציה ב־2017. כל אפיזודה עוצבה באמצעות דיאלוגים שניהל דאווד עם טווח רחב של אנשי מקצוע: ביולוגים ימיים, חוקרי אוקיאנוסים וימים, חוקרי מדע המדינה, נוירולוגים ומומחי טראומה במטרה לעיין בכמה מן הסוגיות הדוחקות ביותר של זמננו: שינויי אקלים, הגירה ובריאות הנפש.

באמצעות חיבור נושאים מן העבר הרחוק לסוגיות דוחקות עכשוויות ולרצפי זמן לא אורתודוקסים, מחזור זה של סרט בן 10 חלקים חוזה עתיד הדומה להפחיד להווה שלנו, שתושביו הינם שורדי אסון טבע הקשור בשמש. כל תסריט והסרט שנוצר על פיו נכתבו מנקודת מבט של דמות מסוימת, מה שמעניק לך תובנה על הטראומה המיוחדת של אותה דמות ועל מאפייניה הפתולוגיים ומשַווה לכל אפיזודה אופי, שפה חזותית ומקצב משלה. הנרטיב הגדול יותר הממוקם בעוד 50-20 שנים מעכשיו, מתחקה אחר מסלול הגירה – המתרחש במקביל בעולם הלא אנושי – לאורך אירופה, אסיה, צפון אפריקה ומעבר להן ושבמהלכו מתקיימים מפגשים עם סדרה של קהילות אידיוסינקרטיות. בנוקטו גישה גלובלית וקולקטיבית, תוך כדי התבוננות במשהו שבהדרגה הוא יותר ויותר מאשר רק משבר אנושי אלא משבר מערכתי בביוספרה שלנו, ”לווייתן“ הופך לבבואה של המקום שאליו אנחנו עלולים להגיע, אם לא נמצא הבנה עמוקה יותר של טראומות ושל הרס האקלים.

”שזאד דאווד: לווייתן“, פרי יוזמתה של חן תמיר, מוצג באוצרותו של ניקולה טרצי. אפיזודה 6: דינג לינג וסנאיט הופקה במשותף בידי המרכז לאמנות עכשווית תל אביב, קרן אאוטסט לאמנות עכשוויתThe (He)art for (He)art Program (פרנסיסקה ויודס) ו־Arts Council England.

דימוי: סטילס מתוך "מחזור לווייתן", אפיזודה 6: דינג לינג וסנאיט

bottom of page